Ajankohtaista

Turvallisuusviikon seminaari 16.5.2018

Rakennusteollisuuden valtakunnallinen turvallisuusviikko on 14.-18.5.2018. Itä-Suomessa Turvallisuusviikon seminaari työnäytöksineen järjestetän keskiviikkona 16.5.2018 klo 9-13 Työturvallisuuden harjo ... Lue lisää »

Lisää ajankohtaisia julkaisuja »

Blogi

Pysytään pystyssä

Eniten työtapaturmia aiheuttavat liukastuminen, kompastuminen ja niistä johtuvat kaatumiset. ISS Palveluiden työntekijöille sattui pari vuotta sitten paljon liukastumistapaturmia, joista osa oli vakavia. Liukastumisia tapahtui työmatkalla ja myös työhön liittyvissä liikkumisessa. Tässä muutamia esimerkkejä sattuneista tapaturmista, joista molemmista tapaturmista tuli pitkät sairaslomat: Siivooja vei roskia ulkona olevaan jätekatokseen. Oli pakkasta ja lunta oli satanut vähän. Siivoojalla oli jalassaan sisätyökengät. Jätekatoksesta palatessaan hän liukastui ja kaatui siten, että toisesta kädestä murtui luita. Kiinteistönhoitaja tuli työkohteeseen. Poistuessaan autosta hän liukastui ja löi päänsä autoon. Muutama vuosi sitten ISS:llä aloitettiinkin järjestelmällinen liukastumisen ja kompastumisen ehkäiseminen. Turvavarttien aiheena ovat olleet liukastumiset, kompastumiset ja kaatumiset. Tiimipalaverissa käsitellään aihetta ja mietitään yhdessä, missä liukastumisia tai kompastumisia on tapahtunut. Jokaisella on näistä kokemuksia ja yhdessä myös mietimme, miten näitä voisi estää. Työnantajamm ... Lue lisää »

Työturvallisuuden harjoitusalue tarjoaa mainion oppimisympäristön myös kuntatyöntekijöille

Ensinnäkin täytyy todeta, että ajatus Pelastusopiston harjoitusalueen hyödyntämisestä työturvallisuuden kehittämiseen – ja siitä jalostunut Työturvallisuuden harjoitusalue – on mielestäni yksi parhaimmista turvallisuutta edistävistä ideoista, mitä täällä Savossa on viime vuosina nikkaroitu. Tietysti hyvää mallia Työturvallisuuden harjoitusalueen rakentamiseen ja rastien toteuttamiseen on haettu ja saatukin Oulun ja Espoon turvapuistoista. Sen lisäksi että tuumasta päästiin toimeen, Työturvallisuuden harjoitusalueella mielestäni kaikkein erinomaisinta on nimenomaan se synergiaetu, jolla tuotetaan realistisia oppimisympäristöjä ja -kokemuksia niin pelastajan taitoja opiskeleville Pelastusopiston opiskelijoille ja täydennyskoulutettaville kuin työturvallisempaa toimintaa harjoitteleville yritysten ammattilaisille ja oppisopimuskoulutettaville, rakennusalan opiskelijoita unohtamatta. Omana tuntemuksenani, tai ainakin häilyvänä muistikuvana Pelastusopiston ammattiopinnoista jäi se, että työturvallisuus oli sisäänrakennettu osaksi kaikkia opintojaksoja. Erityisesti suojavarusteiden käytön tärkeys, niin k ... Lue lisää »

Rakennusalan ePerehdytys

Työsuojeluviranomaiset, järjestöt ja yritykset ovat yhdessä kehittäneet rakennusalalle uuden yleisperehdytyksen mallin, ePerehdytyksen, joka tuli syyskuussa 2017 käyttöön. Rakennustyömaat ovat edelleen yksi vaarallisimmista työpaikoista, ja perehdytyksellä voidaan merkittävästi vaikuttaa työturvallisuuteen ja koko rakennusalan imagoon. Työmaan yleisperehdytyksen taso on tähän asti ollut yhtä hyvä kuin perehdytyksen antajakin. Tänäkin päivänä toimii monia tosi hyviä perehdyttäjiä ja kouluttajia. Toisaalta on nähty heikoin eväin annettuja yleisperehdytyksiä, joilla ei ole paljon tekemistä oppimisen ja turvallisen työskentelyn kanssa. Perehdytysmateriaalin sisältökin on voinut olla enemmän teollisuudesta kuin rakentamisesta lähtöisin. Uudella ePerehdytyksellä halutaan korjata näitä puutteita. EPerehdytys on jo monilla rakennusalan yrityksillä laajasti käytössä. Palaute on ollut hyvää: uutta perehdytysmallia pidetään oppimiskokemuksena parempana ja sisältöä miellyttävän tasalaatuisena. Rakennusalan muuttuminen monikulttuurisemmaksi on huomioitu, valtaosa voi suorittaa yleisperehdytyksen nyt omalla äidi ... Lue lisää »

Yhteistyössä työturvallisuutta kehittämässä

Pelastusopiston harjoitusalueelle rakentuvan Työturvallisuuden harjoitusalueen (TTHA) avajaisia vietettiin juhlavissa merkeissä 23.8.2017. Avajaiset olivat yksi merkkipaalu TTHA:n tarinassa, joka sai alkunsa Talonrakennusteollisuus ry:n aktiivisuuden pohjalta vuoden 2014 lopulla. Silloisen Kuopio Innovation Oy:n kätilöimänä saatiin aikaan valmisteluhanke, jossa selvitettiin mahdollisuuksia saada työturvallisuuden harjoitusalue Kuopioon. Katseet olivat jo tuossa vaiheessa suuntautuneet Pelastusopiston harjoitusalueelle. Valmisteluhanketta seurasi parhaillaan käynnissä oleva Työturvallisuuden harjoitusalueen toteutusta ja rakentamista tukeva hanke, joka päättyy vuoden 2018 lopussa. Missä ollaan nyt? TTHA:lle on valmistunut 27 rastia, joita kehitetään edelleen ja rastikohtaisia koulutussuunnitelmia työstetään. Myös uusia rasteja on suunnitteilla. Tavoitteena on, että kaikilla rasteilla on yhtenäinen koulutussuunnitelma, jossa yhdistyvät pedagogiset hyvät käytänteet ja rastin sisällölliset ulottuvuudet. Pelastusopisto on yhdessä sopimuskumppaneiden kanssa suunnitellut ja lähtenyt toteuttamaan kouluttajako ... Lue lisää »

Betonin turvallinen pumppaaminen työmaalla

Me Rudus Oy:lla haluamme olla alamme turvallisin yhtiö ja työturvallisuuden edelläkävijä Suomessa. Tavoitteemme on betonin toimittaminen ja pumppaaminen turvallisesti asiakkaalle terveyttä ja henkeä vaarantamatta. Olemmekin tehneet systemaattista työtä ja parannuksia pumpputurvallisuuden parantamiseksi. Työmaalle tullessa pumppu opastetaan valukohteeseen ja aina ennen pumppauksen aloittamista täytetään pystytyspöytäkirja. Linjan rakentamisessa ja purkutyössä tarvitaan aputyövoimaa, jotta työ etenee jouhevasti. Aina on tarkastettava maapohjan kantavuus ja maaperän kaltevuus, huomioitava mahdolliset sähkölinjat työkohteen läheisyydessä sekä muut mahdolliset työkoneet puomin työskentelyalueella, esimerkiksi nosturit. Lisäksi on huolehdittava työskentelyalueella olevien varoittamisesta, pumpun vaara-alueen eristämisestä sekä mahdollisesta letkujen suojaamisesta.  Jos letkujen vierestä joudutaan kulkemaan valun aikana, voi letkun suojata esimerkiksi pressulla, joka on sidottu vaikka nippusiteillä. Letkun voi suojata myös ilmastointiputkella mahdollisen letkuräjähdyksen aiheuttamien vaarojen minimoimiseksi. O ... Lue lisää »

Lisää blogi-kirjoituksia »

SOME