Ajankohtaista

Kohti turvallisempaa rakentamista

Rakennusteollisuuden valtakunnallinen turvallisuusviikko pidettiin tänä vuonna 14.-18.5.2018. Itä-Suomessa Turvallisuusviikon tapahtuma työnäytöksineen järjestettiin 16.5.2018 Työturvallisuuden harjoit ... Lue lisää »

Lisää ajankohtaisia julkaisuja »

Blogi

Turvallisesti kotiin työmaalta: tuurilla vai asenteella?

Kaikkeen mitä teemme liittyy riski vahingon sattumiselle, olipa kyse sitten vapaa-ajasta tai työstä. Rakennusala on yksi niistä aloista, joilla vahinkoja ja tapaturmia sattuu valitettavan paljon ja riskit ovat suuret. Kaikkea emme voi hallita ja joskus asioita vain menee pieleen, mutta mikä on tärkein juttu pohdittaessa keinoja riskien minimoimiseksi? Mikä saa meidät miettimään muutamaan kertaan ja katsomaan ympärillemme ennen kuin toimimme, ja mikä on se tekijä, joka auttaa rakennustyömaalla työskentelevää henkilöä pääsemään turvallisesti kotiin perheensä luo työpäivän päätteeksi? Hyvä tuuri? Ehkä toki sekin, mutta uskaltaisin väittää, että oikea asenne työturvallisuutta kohtaan on parempi kumppani työmaalla. TTHA tarjoaa puitteet tuon oikean asenteen juurruttamiseen meihin jokaiseen, ja osittain tämä on ollut myös nostoturvallisuuteen liittyvän rastin koulutussuunnitelman ohjaavana näkökulmana. Turvallisuus lähtee riskien tiedostamisesta ja niiden hallinnasta. Se on asennetta ja tekoja, aktiivinen osa kaikkea toimintaa. Yksi suurimmista turvallisuusriskeistä työmaalla, ellei jopa suurin, on välinpit ... Lue lisää »

Keväinen turvallisuustervehdys Pelastusopistolta

Pelastusopistolla Kuopiossa valtakuntaamme koulutetaan motivoituneita pelastusalan ja hätäkeskuslaitoksen rautaisia ammattilaisia. Paine osaavalle henkilöstölle, joka ymmärtää (työ)turvallisuuden merkityksen ei ole tuulesta temmattu: sisäministeriön muutama vuosi sitten teettämän tutkimuksen mukaan pelastustoimi on kansalaisten mielestä edelleen luotettavin turvallisuusviranomainen. Saavutus on merkittävä ja siitä tulee pitää kiinni tulevaisuudessakin - etenkin, kun yleinen turvallisuusilmapiiri on muuttunut aivan viime vuosina huolestuttavampaan suuntaan. Pelastusopistolla (työ)turvallisuus on poikkileikkaava kaikessa toiminnassa. Tätä opetamme opiskelijoillemme ja toisaalta odotamme myös kumppaneiltamme, sidosryhmiltämme ja vierailtamme. Käytännön esimerkkeinä turvallisuusajattelustamme ovat muun muassa kattava alkuperehdytys uusille työntekijöille ja opiskelijoille, korkeariskisiin käytännön harjoituksiin liittyvien turvaohjeiden jatkuva päivittäminen, vaaratilanneilmoitusprosessi, säännölliset poistumisharjoitukset, turvainfot tilaisuuksissa sekä vuosittaiset hätäensiapu- ja alkusammutuskoulutukse ... Lue lisää »

Pysytään pystyssä

Eniten työtapaturmia aiheuttavat liukastuminen, kompastuminen ja niistä johtuvat kaatumiset. ISS Palveluiden työntekijöille sattui pari vuotta sitten paljon liukastumistapaturmia, joista osa oli vakavia. Liukastumisia tapahtui työmatkalla ja myös työhön liittyvissä liikkumisessa. Tässä muutamia esimerkkejä sattuneista tapaturmista, joista molemmista tapaturmista tuli pitkät sairaslomat: Siivooja vei roskia ulkona olevaan jätekatokseen. Oli pakkasta ja lunta oli satanut vähän. Siivoojalla oli jalassaan sisätyökengät. Jätekatoksesta palatessaan hän liukastui ja kaatui siten, että toisesta kädestä murtui luita. Kiinteistönhoitaja tuli työkohteeseen. Poistuessaan autosta hän liukastui ja löi päänsä autoon. Muutama vuosi sitten ISS:llä aloitettiinkin järjestelmällinen liukastumisen ja kompastumisen ehkäiseminen. Turvavarttien aiheena ovat olleet liukastumiset, kompastumiset ja kaatumiset. Tiimipalaverissa käsitellään aihetta ja mietitään yhdessä, missä liukastumisia tai kompastumisia on tapahtunut. Jokaisella on näistä kokemuksia ja yhdessä myös mietimme, miten näitä voisi estää. Työnantajamm ... Lue lisää »

Työturvallisuuden harjoitusalue tarjoaa mainion oppimisympäristön myös kuntatyöntekijöille

Ensinnäkin täytyy todeta, että ajatus Pelastusopiston harjoitusalueen hyödyntämisestä työturvallisuuden kehittämiseen – ja siitä jalostunut Työturvallisuuden harjoitusalue – on mielestäni yksi parhaimmista turvallisuutta edistävistä ideoista, mitä täällä Savossa on viime vuosina nikkaroitu. Tietysti hyvää mallia Työturvallisuuden harjoitusalueen rakentamiseen ja rastien toteuttamiseen on haettu ja saatukin Oulun ja Espoon turvapuistoista. Sen lisäksi että tuumasta päästiin toimeen, Työturvallisuuden harjoitusalueella mielestäni kaikkein erinomaisinta on nimenomaan se synergiaetu, jolla tuotetaan realistisia oppimisympäristöjä ja -kokemuksia niin pelastajan taitoja opiskeleville Pelastusopiston opiskelijoille ja täydennyskoulutettaville kuin työturvallisempaa toimintaa harjoitteleville yritysten ammattilaisille ja oppisopimuskoulutettaville, rakennusalan opiskelijoita unohtamatta. Omana tuntemuksenani, tai ainakin häilyvänä muistikuvana Pelastusopiston ammattiopinnoista jäi se, että työturvallisuus oli sisäänrakennettu osaksi kaikkia opintojaksoja. Erityisesti suojavarusteiden käytön tärkeys, niin k ... Lue lisää »

Rakennusalan ePerehdytys

Työsuojeluviranomaiset, järjestöt ja yritykset ovat yhdessä kehittäneet rakennusalalle uuden yleisperehdytyksen mallin, ePerehdytyksen, joka tuli syyskuussa 2017 käyttöön. Rakennustyömaat ovat edelleen yksi vaarallisimmista työpaikoista, ja perehdytyksellä voidaan merkittävästi vaikuttaa työturvallisuuteen ja koko rakennusalan imagoon. Työmaan yleisperehdytyksen taso on tähän asti ollut yhtä hyvä kuin perehdytyksen antajakin. Tänäkin päivänä toimii monia tosi hyviä perehdyttäjiä ja kouluttajia. Toisaalta on nähty heikoin eväin annettuja yleisperehdytyksiä, joilla ei ole paljon tekemistä oppimisen ja turvallisen työskentelyn kanssa. Perehdytysmateriaalin sisältökin on voinut olla enemmän teollisuudesta kuin rakentamisesta lähtöisin. Uudella ePerehdytyksellä halutaan korjata näitä puutteita. EPerehdytys on jo monilla rakennusalan yrityksillä laajasti käytössä. Palaute on ollut hyvää: uutta perehdytysmallia pidetään oppimiskokemuksena parempana ja sisältöä miellyttävän tasalaatuisena. Rakennusalan muuttuminen monikulttuurisemmaksi on huomioitu, valtaosa voi suorittaa yleisperehdytyksen nyt omalla äidi ... Lue lisää »

Lisää blogi-kirjoituksia »

SOME