Ajankohtaista

Kohti turvallisempaa rakentamista

Rakennusteollisuuden valtakunnallinen turvallisuusviikko pidettiin tänä vuonna 14.-18.5.2018. Itä-Suomessa Turvallisuusviikon tapahtuma työnäytöksineen järjestettiin 16.5.2018 Työturvallisuuden harjoit ... Lue lisää »

Lisää ajankohtaisia julkaisuja »

Blogi

Tapaturmaton päivä on paras päivä

Pohjois-Savossa toimii 3500 maatalous- ja puutarha-alan yritystä, joissa työskentelee noin 7000 ihmistä. Lisäksi maa- ja metsätalous työllistää laajan joukon urakoitsijoita, kaupan ja hallinnon työntekijöitä sekä perheenjäseniä. Maa- ja metsätiloilla tapahtuu paljon läheltä piti -tilanteita ja tapaturmia, jotka olisi vältettävissä suunnitelmallisella riskien tunnistamisella ja ennakoinnilla. Arviolta jopa joka kymmenes maa- ja metsätiloilla työskentelevistä joutuu vuosittain työtapaturman uhriksi. Maa- ja metsätilojen työturvallisuuden kehittämiselle on siis selkeä tarve, ja tästä on lähtenyt liikkeelle alkamassa oleva kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on maatilojen työturvallisuustason kertaluonteinen ja pysyvä kohottaminen. Maatalouden tuottavuus saadaan nousuun työturvallisuutta kehittämällä, kun työturvallisuusasiat aletaan hoitaa suunnitelmallisemmin ja ne viedään tehokkaasti käytännön arkeen. Samalla työssä sattuvat tapaturmat vähenevät ja myös yrittäjien itsensä usko huomiseen kohenee, vaikka tänä vuonna mm. kuuma ja kuiva kesä on koetellut viljelijöitä myös Pohjois-Savossa. Työturvallis ... Lue lisää »

Turvallisesti kotiin työmaalta: tuurilla vai asenteella?

Kaikkeen mitä teemme liittyy riski vahingon sattumiselle, olipa kyse sitten vapaa-ajasta tai työstä. Rakennusala on yksi niistä aloista, joilla vahinkoja ja tapaturmia sattuu valitettavan paljon ja riskit ovat suuret. Kaikkea emme voi hallita ja joskus asioita vain menee pieleen, mutta mikä on tärkein juttu pohdittaessa keinoja riskien minimoimiseksi? Mikä saa meidät miettimään muutamaan kertaan ja katsomaan ympärillemme ennen kuin toimimme, ja mikä on se tekijä, joka auttaa rakennustyömaalla työskentelevää henkilöä pääsemään turvallisesti kotiin perheensä luo työpäivän päätteeksi? Hyvä tuuri? Ehkä toki sekin, mutta uskaltaisin väittää, että oikea asenne työturvallisuutta kohtaan on parempi kumppani työmaalla. TTHA tarjoaa puitteet tuon oikean asenteen juurruttamiseen meihin jokaiseen, ja osittain tämä on ollut myös nostoturvallisuuteen liittyvän rastin koulutussuunnitelman ohjaavana näkökulmana. Turvallisuus lähtee riskien tiedostamisesta ja niiden hallinnasta. Se on asennetta ja tekoja, aktiivinen osa kaikkea toimintaa. Yksi suurimmista turvallisuusriskeistä työmaalla, ellei jopa suurin, on välinpit ... Lue lisää »

Keväinen turvallisuustervehdys Pelastusopistolta

Pelastusopistolla Kuopiossa valtakuntaamme koulutetaan motivoituneita pelastusalan ja hätäkeskuslaitoksen rautaisia ammattilaisia. Paine osaavalle henkilöstölle, joka ymmärtää (työ)turvallisuuden merkityksen ei ole tuulesta temmattu: sisäministeriön muutama vuosi sitten teettämän tutkimuksen mukaan pelastustoimi on kansalaisten mielestä edelleen luotettavin turvallisuusviranomainen. Saavutus on merkittävä ja siitä tulee pitää kiinni tulevaisuudessakin - etenkin, kun yleinen turvallisuusilmapiiri on muuttunut aivan viime vuosina huolestuttavampaan suuntaan. Pelastusopistolla (työ)turvallisuus on poikkileikkaava kaikessa toiminnassa. Tätä opetamme opiskelijoillemme ja toisaalta odotamme myös kumppaneiltamme, sidosryhmiltämme ja vierailtamme. Käytännön esimerkkeinä turvallisuusajattelustamme ovat muun muassa kattava alkuperehdytys uusille työntekijöille ja opiskelijoille, korkeariskisiin käytännön harjoituksiin liittyvien turvaohjeiden jatkuva päivittäminen, vaaratilanneilmoitusprosessi, säännölliset poistumisharjoitukset, turvainfot tilaisuuksissa sekä vuosittaiset hätäensiapu- ja alkusammutuskoulutukse ... Lue lisää »

Pysytään pystyssä

Eniten työtapaturmia aiheuttavat liukastuminen, kompastuminen ja niistä johtuvat kaatumiset. ISS Palveluiden työntekijöille sattui pari vuotta sitten paljon liukastumistapaturmia, joista osa oli vakavia. Liukastumisia tapahtui työmatkalla ja myös työhön liittyvissä liikkumisessa. Tässä muutamia esimerkkejä sattuneista tapaturmista, joista molemmista tapaturmista tuli pitkät sairaslomat: Siivooja vei roskia ulkona olevaan jätekatokseen. Oli pakkasta ja lunta oli satanut vähän. Siivoojalla oli jalassaan sisätyökengät. Jätekatoksesta palatessaan hän liukastui ja kaatui siten, että toisesta kädestä murtui luita. Kiinteistönhoitaja tuli työkohteeseen. Poistuessaan autosta hän liukastui ja löi päänsä autoon. Muutama vuosi sitten ISS:llä aloitettiinkin järjestelmällinen liukastumisen ja kompastumisen ehkäiseminen. Turvavarttien aiheena ovat olleet liukastumiset, kompastumiset ja kaatumiset. Tiimipalaverissa käsitellään aihetta ja mietitään yhdessä, missä liukastumisia tai kompastumisia on tapahtunut. Jokaisella on näistä kokemuksia ja yhdessä myös mietimme, miten näitä voisi estää. Työnantajamm ... Lue lisää »

Työturvallisuuden harjoitusalue tarjoaa mainion oppimisympäristön myös kuntatyöntekijöille

Ensinnäkin täytyy todeta, että ajatus Pelastusopiston harjoitusalueen hyödyntämisestä työturvallisuuden kehittämiseen – ja siitä jalostunut Työturvallisuuden harjoitusalue – on mielestäni yksi parhaimmista turvallisuutta edistävistä ideoista, mitä täällä Savossa on viime vuosina nikkaroitu. Tietysti hyvää mallia Työturvallisuuden harjoitusalueen rakentamiseen ja rastien toteuttamiseen on haettu ja saatukin Oulun ja Espoon turvapuistoista. Sen lisäksi että tuumasta päästiin toimeen, Työturvallisuuden harjoitusalueella mielestäni kaikkein erinomaisinta on nimenomaan se synergiaetu, jolla tuotetaan realistisia oppimisympäristöjä ja -kokemuksia niin pelastajan taitoja opiskeleville Pelastusopiston opiskelijoille ja täydennyskoulutettaville kuin työturvallisempaa toimintaa harjoitteleville yritysten ammattilaisille ja oppisopimuskoulutettaville, rakennusalan opiskelijoita unohtamatta. Omana tuntemuksenani, tai ainakin häilyvänä muistikuvana Pelastusopiston ammattiopinnoista jäi se, että työturvallisuus oli sisäänrakennettu osaksi kaikkia opintojaksoja. Erityisesti suojavarusteiden käytön tärkeys, niin k ... Lue lisää »

Lisää blogi-kirjoituksia »

SOME