Ajankohtaista

Lisää ajankohtaisia julkaisuja »

Blogi

Kohti tapaturmatonta vuotta 2019?

Tänä vuonna Tapaturmavakuutuskeskuksen tietoon on tullut 15 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa. Useissa näissä tapauksissa uhri on jäänyt joko liikkuvan koneen tai raskaan kaatuvan taakan alle tai puristunut koneenosien väliin. Koska vastaavia tapahtuu vuodesta toiseen, herää väkisinkin kysymys: ’Eikö näitä tapaturmia todellakaan voida estää mitenkään?’ Noin kolmasosassa viime vuonna sattuneista kuolemaan johtaneista tapaturmista henkilö jäi liikkuvan koneen tai kaatuvan taakan alle. Koneen kuljettaja ei joko huomannut vaara-alueella liikkuvaa henkilöä tai kadotti häneen näköyhteyden kesken työnteon. Jalankulkija puolestaan liikkui koneen vaara-alueella, eikä joko huomannut lähestyvää konetta, arvioi kuljettajan huomaavan hänet ajoissa tai oletti koneen kenties liikkuvan eri tavalla. Kts. esimerkkivideo: https://xn--typaikkakuolemat-nwb.fi/raportti/rakennusapumies-jai-kaivukoneen-alle/ Raskasta taakkaa siirrettäessä ja sen läheisyydessä työskenneltäessä ei välttämättä huomioida riittävällä vakavuudella sitä, mitä tapahtuu, jos jokin meneekin pieleen. Jos ollaan suoraan taakan alapuolella tai sen vä ... Lue lisää »

Talvi tulee, oletko valmis?

Maanteiden talvihoitokausi käynnistyi Savon Kuljetuksen hoitamilla urakka-alueilla lokakuun alussa. Näin ollen jo hyvissä ajoin ennen talven tuloa varustelimme koko talvihoitokalustomme valmiiksi ja aloimme seurata keliä ympäri vuorokauden. Yhdessä aliurakoitsijoidemme kanssa hoidamme merkittävän osan Kuopion ja lähialueiden talvikunnossapidosta. Vastuualuettamme ovat muun muassa valtatie 5 välillä Lapinlahti-Varkaus, valtatie 9 välillä Vuorela-Riistavesi, valtatie 23 välillä Varkaus-Karvio ja kantatie 75 välillä Siilinjärvi-Hankamäki. Kaiken kaikkiaan huolehdimme  3000 kilometrin verran tiestön hoidosta Pohjois-Savon alueella. Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella talvinopeusrajoituksia alettiin vaihtaa torstaina 25. lokakuuta.  Tiellä liikkuminen ja oma liikennekäyttäytyminen tulisi sovittaa keliolosuhteisiin sopivaksi, sillä ne yhdessä talvikunnossapidon kanssa takaavat turvalliset puitteet tiellä liikkumiseen. Talviset olosuhteet voivat monesti olla haastavat, joten huonolla kelillä voi olla syytä ajaa nopeusrajoitusta alhaisemmalla nopeudella. On hyvä muistaa myös se, että kunnossapitourakoinnin t ... Lue lisää »

Työturvallisuus kertoo myös laadusta

Kun työturvallisuus on rakennustyömaalla kunnossa, on lopputuloskin yleensä laadukkaampi. Siistillä työmaalla ei ole kompastumisen vaaraa ja pölyä ei joudu vääriin paikkoihin. Työmaalle saapuessa jo pikaisella vilkaisulla oppii aika äkkiä tietämään, missä mennään. Jos työmaalla on siistiä ja tavarat ovat oikeilla paikoillaan, kertoo se useimmiten myös siitä, miten työmaa etenee. Yleensä jos asiat ovat kunnossa ja järjestyksessä, voi hyvin äkkiä päätellä, että ollaan myös aikataulussa. Työturvallisuus, aikataulut, kustannukset ja laatu kulkevat aina käsi kädessä. Moni työtapaturma jää sattumatta, kun asioita on mietitty ennen tekemisen aloitusta. Työturvallisuutta mitataan monilla eri mittareilla, joista ehkä yleisin tapaturmataajuus kertoo tapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohden. Tapaturmataajuus on vertailukelpoinen mittari ja sillä voidaan vertailla omaa riskialttiutta suhteessa muihin tai työmaiden välillä. Meillä Laptilla tapaturmataajuustavoite vuonna 2018 on alle 10, kun rakennusalan keskimääräinen tapaturmataajuus on edelleen yli 60. MVR- tai TR-mittauksia tehdään viikoittain työmaakohtai ... Lue lisää »

Tapaturmaton päivä on paras päivä

Pohjois-Savossa toimii 3500 maatalous- ja puutarha-alan yritystä, joissa työskentelee noin 7000 ihmistä. Lisäksi maa- ja metsätalous työllistää laajan joukon urakoitsijoita, kaupan ja hallinnon työntekijöitä sekä perheenjäseniä. Maa- ja metsätiloilla tapahtuu paljon läheltä piti -tilanteita ja tapaturmia, jotka olisi vältettävissä suunnitelmallisella riskien tunnistamisella ja ennakoinnilla. Arviolta jopa joka kymmenes maa- ja metsätiloilla työskentelevistä joutuu vuosittain työtapaturman uhriksi. Maa- ja metsätilojen työturvallisuuden kehittämiselle on siis selkeä tarve, ja tästä on lähtenyt liikkeelle alkamassa oleva kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on maatilojen työturvallisuustason kertaluonteinen ja pysyvä kohottaminen. Maatalouden tuottavuus saadaan nousuun työturvallisuutta kehittämällä, kun työturvallisuusasiat aletaan hoitaa suunnitelmallisemmin ja ne viedään tehokkaasti käytännön arkeen. Samalla työssä sattuvat tapaturmat vähenevät ja myös yrittäjien itsensä usko huomiseen kohenee, vaikka tänä vuonna mm. kuuma ja kuiva kesä on koetellut viljelijöitä myös Pohjois-Savossa. Työturvallis ... Lue lisää »

Turvallisesti kotiin työmaalta: tuurilla vai asenteella?

Kaikkeen mitä teemme liittyy riski vahingon sattumiselle, olipa kyse sitten vapaa-ajasta tai työstä. Rakennusala on yksi niistä aloista, joilla vahinkoja ja tapaturmia sattuu valitettavan paljon ja riskit ovat suuret. Kaikkea emme voi hallita ja joskus asioita vain menee pieleen, mutta mikä on tärkein juttu pohdittaessa keinoja riskien minimoimiseksi? Mikä saa meidät miettimään muutamaan kertaan ja katsomaan ympärillemme ennen kuin toimimme, ja mikä on se tekijä, joka auttaa rakennustyömaalla työskentelevää henkilöä pääsemään turvallisesti kotiin perheensä luo työpäivän päätteeksi? Hyvä tuuri? Ehkä toki sekin, mutta uskaltaisin väittää, että oikea asenne työturvallisuutta kohtaan on parempi kumppani työmaalla. TTHA tarjoaa puitteet tuon oikean asenteen juurruttamiseen meihin jokaiseen, ja osittain tämä on ollut myös nostoturvallisuuteen liittyvän rastin koulutussuunnitelman ohjaavana näkökulmana. Turvallisuus lähtee riskien tiedostamisesta ja niiden hallinnasta. Se on asennetta ja tekoja, aktiivinen osa kaikkea toimintaa. Yksi suurimmista turvallisuusriskeistä työmaalla, ellei jopa suurin, on välinpit ... Lue lisää »

Lisää blogi-kirjoituksia »

SOME