Ajankohtaista

Lisää ajankohtaisia julkaisuja »

Blogi

Yhteistyössä työturvallisuutta kehittämässä

Pelastusopiston harjoitusalueelle rakentuvan Työturvallisuuden harjoitusalueen (TTHA) avajaisia vietettiin juhlavissa merkeissä 23.8.2017. Avajaiset olivat yksi merkkipaalu TTHA:n tarinassa, joka sai alkunsa Talonrakennusteollisuus ry:n aktiivisuuden pohjalta vuoden 2014 lopulla. Silloisen Kuopio Innovation Oy:n kätilöimänä saatiin aikaan valmisteluhanke, jossa selvitettiin mahdollisuuksia saada työturvallisuuden harjoitusalue Kuopioon. Katseet olivat jo tuossa vaiheessa suuntautuneet Pelastusopiston harjoitusalueelle. Valmisteluhanketta seurasi parhaillaan käynnissä oleva Työturvallisuuden harjoitusalueen toteutusta ja rakentamista tukeva hanke, joka päättyy vuoden 2018 lopussa. Missä ollaan nyt? TTHA:lle on valmistunut 27 rastia, joita kehitetään edelleen ja rastikohtaisia koulutussuunnitelmia työstetään. Myös uusia rasteja on suunnitteilla. Tavoitteena on, että kaikilla rasteilla on yhtenäinen koulutussuunnitelma, jossa yhdistyvät pedagogiset hyvät käytänteet ja rastin sisällölliset ulottuvuudet. Pelastusopisto on yhdessä sopimuskumppaneiden kanssa suunnitellut ja lähtenyt toteuttamaan kouluttajako ... Lue lisää »

Betonin turvallinen pumppaaminen työmaalla

Me Rudus Oy:lla haluamme olla alamme turvallisin yhtiö ja työturvallisuuden edelläkävijä Suomessa. Tavoitteemme on betonin toimittaminen ja pumppaaminen turvallisesti asiakkaalle terveyttä ja henkeä vaarantamatta. Olemmekin tehneet systemaattista työtä ja parannuksia pumpputurvallisuuden parantamiseksi. Työmaalle tullessa pumppu opastetaan valukohteeseen ja aina ennen pumppauksen aloittamista täytetään pystytyspöytäkirja. Linjan rakentamisessa ja purkutyössä tarvitaan aputyövoimaa, jotta työ etenee jouhevasti. Aina on tarkastettava maapohjan kantavuus ja maaperän kaltevuus, huomioitava mahdolliset sähkölinjat työkohteen läheisyydessä sekä muut mahdolliset työkoneet puomin työskentelyalueella, esimerkiksi nosturit. Lisäksi on huolehdittava työskentelyalueella olevien varoittamisesta, pumpun vaara-alueen eristämisestä sekä mahdollisesta letkujen suojaamisesta.  Jos letkujen vierestä joudutaan kulkemaan valun aikana, voi letkun suojata esimerkiksi pressulla, joka on sidottu vaikka nippusiteillä. Letkun voi suojata myös ilmastointiputkella mahdollisen letkuräjähdyksen aiheuttamien vaarojen minimoimiseksi. O ... Lue lisää »

Suljetko aina rakennustelineen työtason luukun? Turvallisuus vaatii tekoja!

Työturvallisuutta voidaan edistää ja vakavakin vaaratilanne voidaan estää pienillä teoilla. Vastaavia esimerkkejä on työmailla ja rakennustelineillä runsaasti, mutta avaan tätä turvallisuuteen vaikuttavien rutiinien tärkeyttä ottamalla esimerkiksi rakennustelineiden työtasojen luukut. Ne korostavat hyvin konkreettisesti pienten yksityiskohtien merkitystä. Olen havainnut, että luukut ovat työmailla valitettavan usein auki. Miksi ne jäävät auki? Joku voi ajatella, että työt voidaan suorittaa nopeammin, kun luukut pidetään auki ja helpotetaan liikkumista tikkaita pitkin työtasolta toiselle. Se voi johtua mukavuudenhalusta tai ajattelemattomuudesta. Mutta luukun avannut henkilö tai työkaveri voi astua aukkoon huomaamatta ja pudota alemmalle tasolle. Loukkaantuminen voi olla vakava. Miten pitää toimia? Sulje luukku aina kun olet siitä kulkenut, vaikka olisit työtasolla kuinka lyhyen ajan. Sillä ei ole merkitystä, kuka luukun on jättänyt auki. Se pitää sulkea aina, vaikka sitä ei olisi itse käyttänytkään. Korostan myös esimiesten ja työnjohdon tärkeää roolia, sillä he voivat omalla toiminnallaan näytt ... Lue lisää »

Yhdessä kohti turvallisempaa huomista – kaikki tapaturmat ovat estettävissä!

Voimatel Oy on Työturvallisuuden harjoitusalueella mukana kohteessa, jossa harjoitellaan ja koulutetaan sähköverkkotyöhön liittyvien vaarojen tunnistamista ja turvallista työskentelyä. Sähköverkkorasti on toteutettu yhdessä mm. Fingrid Oyj:n ja Kuopion Sähköverkko Oy:n kanssa. Suhtaudumme vakavasti henkilöstömme ja kumppaneidemme työturvallisuusasioiden kehittämiseen. Meille on ensisijaisen tärkeää varmistaa turvallinen työympäristö, joten panostamme siihen, että organisaatiossa asiat opitaan tekemään oikein ja turvallisuusjohtaminen sekä toiminnan jatkuva parantaminen ovat osa arkeamme. Vastuullisena toimijana panostamme työturvallisuuden kehittämiseen ja haluamme satsata erityisesti ennakoiviin toimiin, kuten turvallisuusvalmennuksiin ja -koulutuksiin, vaarojen tunnistamisen kehittämiseen ja turvallisuushavaintojen lisäämiseen sekä niiden kautta parannustoimenpiteisiin. Yhdessä systemaattisesti turvallisuuskulttuuria kehittämällä ja aktiivisesti turvallisuusuhkia ennakoimalla kaikki tapaturmat ovat estettävissä. Turvallisuuskulttuurin rakentamisessa esimiehillä on hyvin keskeinen rooli.  Voimatel tu ... Lue lisää »

Työturvallisuus on valintoja täynnä

”En käyttänyt työssäni oikeaa henkilönsuojainta koska…” ”…en tiennyt mikä se on? …niitä ei ollut saatavilla? …en osaa tai henkilönsuojainta on vaikea käyttää? …en muistanut? …koska oli kiire? …koska muutkaan eivät käytä?” Syitä ja selityksiä henkilönsuojainten käyttämättä jättämiseen työssä on monia ja kaikki näistä ovat yhtä huonoja tai vääriä. Myös henkilönsuojainten käyttö työpaikalla on yhteispeliä. Työnantajan vastuulla on mm. kartoittaa tarvittavat suojaimet riskienkartoituksen perusteella, hankkia tarvittavat henkilönsuojaimet sekä kouluttaa työntekijät henkilönsuojainten käyttöön ja katsoa, että hankittuja henkilönsuojamia käytetään. Työntekijän tulee mm. huolellisesti ja ohjeiden mukaan käyttää työnantajan hankkimia henkilönsuojaimia. Nämä vaatimukset sanelee työturvallisuuslaki (738/2002). Henkilönsuojaimen oikea valinta vaatii aina lainmukaisen riskienkartoituksen. Työturvallisuuslaki vaatii, että työpaikan riskit poistetaan teknisin keinoin tai työn organisoinnilla. Jäännösriskiä vastaan käytetään oikein valittuja ja oikein käytettyjä henkilönsuojaimia. Kuinka moni tapaturma ty ... Lue lisää »

Lisää blogi-kirjoituksia »