Ajankohtaista

Uudet verkkosivut avattu

Työturvallisuuden harjoitusalueen verkkosivut on nyt avattu! Otamme mielellämme vastaan palautetta sivuista ja mieluusti ideoita, mitä sivuilla voisi vielä olla. Palautetta ja ideoita voi lähettää osoi ... Lue lisää »

Lisää ajankohtaisia julkaisuja »

Blogi

Yhdessä kohti turvallisempaa huomista – kaikki tapaturmat ovat estettävissä!

Voimatel Oy on Työturvallisuuden harjoitusalueella mukana kohteessa, jossa harjoitellaan ja koulutetaan sähköverkkotyöhön liittyvien vaarojen tunnistamista ja turvallista työskentelyä. Sähköverkkorasti on toteutettu yhdessä mm. Fingrid Oyj:n ja Kuopion Sähköverkko Oy:n kanssa. Suhtaudumme vakavasti henkilöstömme ja kumppaneidemme työturvallisuusasioiden kehittämiseen. Meille on ensisijaisen tärkeää varmistaa turvallinen työympäristö, joten panostamme siihen, että organisaatiossa asiat opitaan tekemään oikein ja turvallisuusjohtaminen sekä toiminnan jatkuva parantaminen ovat osa arkeamme. Vastuullisena toimijana panostamme työturvallisuuden kehittämiseen ja haluamme satsata erityisesti ennakoiviin toimiin, kuten turvallisuusvalmennuksiin ja -koulutuksiin, vaarojen tunnistamisen kehittämiseen ja turvallisuushavaintojen lisäämiseen sekä niiden kautta parannustoimenpiteisiin. Yhdessä systemaattisesti turvallisuuskulttuuria kehittämällä ja aktiivisesti turvallisuusuhkia ennakoimalla kaikki tapaturmat ovat estettävissä. Turvallisuuskulttuurin rakentamisessa esimiehillä on hyvin keskeinen rooli.  Voimatel tu ... Lue lisää »

Työturvallisuus on valintoja täynnä

”En käyttänyt työssäni oikeaa henkilönsuojainta koska…” ”…en tiennyt mikä se on? …niitä ei ollut saatavilla? …en osaa tai henkilönsuojainta on vaikea käyttää? …en muistanut? …koska oli kiire? …koska muutkaan eivät käytä?” Syitä ja selityksiä henkilönsuojainten käyttämättä jättämiseen työssä on monia ja kaikki näistä ovat yhtä huonoja tai vääriä. Myös henkilönsuojainten käyttö työpaikalla on yhteispeliä. Työnantajan vastuulla on mm. kartoittaa tarvittavat suojaimet riskienkartoituksen perusteella, hankkia tarvittavat henkilönsuojaimet sekä kouluttaa työntekijät henkilönsuojainten käyttöön ja katsoa, että hankittuja henkilönsuojamia käytetään. Työntekijän tulee mm. huolellisesti ja ohjeiden mukaan käyttää työnantajan hankkimia henkilönsuojaimia. Nämä vaatimukset sanelee työturvallisuuslaki (738/2002). Henkilönsuojaimen oikea valinta vaatii aina lainmukaisen riskienkartoituksen. Työturvallisuuslaki vaatii, että työpaikan riskit poistetaan teknisin keinoin tai työn organisoinnilla. Jäännösriskiä vastaan käytetään oikein valittuja ja oikein käytettyjä henkilönsuojaimia. Kuinka moni tapaturma ty ... Lue lisää »

Turvallisuusjohtaminen on yhteispeliä

Turvallisuusjohtaminen, mitä se on? Turvallisuusjohtamisella tarkoitetaan tavoitteellisia toimia, joilla työpaikka jatkuvasti ylläpitää ja kehittää työn ja työolojen turvallisuutta ja terveellisyyttä. Eli turvallisuutta on johdettava samoin kuin muutakin toimintaa. Turvallisuutta täytyy pitää yllä ja se on koko organisaation tehtävä. Hyvä turvallisuusjohtaminen on yhteispeliä, josta kaikki hyötyvät, niin työnantaja kuin työntekijäkin. Hyvin hoidettu turvallisuusjohtaminen tukee muutenkin laadukasta toimintaa. Yritykset mielellään kertovat turvallisuusasioidensa olevan heillä kunnossa. Usein siellä on sellainen tilanne, kun lakisääteisiin tehtäviin on nimetty henkilö, kuten työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut on valittu, niin todetaan asian olevan kunnossa. Kun työsuojelupäällikön tehtävät annetaan jollekin henkilölle omien tehtävien lisäksi, olisi varmistettava, että hänellä on resurssit myös tämän tehtävän hoitamiseen. Tilanne voi johtaa siihen, että hoidetaan vain akuutteja asioita ja turvallisuuden kehittäminen jää vähemmälle huomiolle. Usein turvallisuusasiat jäävätkin liiaksi valtuute ... Lue lisää »

Itä-Suomi tapaturmataajuustilastojen synkkä piste

Tapaturmavakuutuskeskus TVK julkaisee vuosittain tilastotietoa työpaikoilla sattuneista työtapaturmista. Vuonna 2015 Suomessa palkansaajille sattui noin 120 000 työtapaturmaa. Määrä on suuri, mutta tapa-turmien absoluuttisen määrän sijaan on havainnollisempaa tutkia tapaturmataajuutta eli tapaturmien lu-kumäärää miljoonaa työtuntia kohden. Itä-Suomi ei vertailussa esiinny edukseen: valtakunnan keskiarvo tapaturmataajuudessa on 27,5 ja meillä taajuus on 33,4 eli yli 20 % keskiarvoa suurempi. Tilastoja tutkiessa on toki muistettava olla tarkkana ja varsinkin yrityksissä on hyvinkin kirjavia käytäntöjä tapaturmien raportoinnissa. Toiset raportoivat tapaturmaksi vain vähintään 3 päivää kestävät poissaolot, kun toiset ottavat tilastoihin kaikki terveydenhoitotoimenpiteitä vaatineet tapaturmat. Tapaturmavakuutus-keskus TVK:n tilastoissa ovat mukana kaikki tapaturmavakuutuksiin ilmoitetut tapaturmat. Mutta olipa käytössä erilaisia otantoja tai suodattimia, Itä-Suomi erottuu negatiivisesti valtakunnan keskiarvosta. Mistä ero voi johtua? Nopea ja ehkä helppokin selitys tapaturmataajuuksien eroille voisi löyt ... Lue lisää »

Mies oli kokenut koneen käyttäjä

Jostain kummasta syystä monet tapaturmaraportit alkavat lauseella ”uhri oli perehdytetty laitteen käyttöön ja hän oli käyttänyt koneita usein” tai ”mies oli kokenut koneen käyttäjä”. Kokemus ei aina lisää turvallisuutta vaan pikemminkin tekee kaikesta paljon vaarallisempaa. Nostimilla työskennellessä alussa on käytössä hidas ”kilpikonna-nopeus”, mutta kohta ei enää käytetäkään kuin nopeinta ”jänis-nopeutta”. Muutenkin huomiointikyky ja ns. kunnioitus laitetta sekä ympäristöä kohtaan vähenee ”en minä valjaita tarvitse, nopeasti siirrän tuon tuosta” -tyyliin. Nostimia käytettäessä on monia vaaranpaikkoja. Nostimen käyttöön voi olla huono perehdytys tai koulutus. Nostimen tuenta voi pettää, jos maapohjan kantavuutta ei ole varmistettu. Olosuhteet (tuuli, lämpötila) voivat muuttua nopeastikin. Ulkopuolisia tai yläpuolisia esteitä ei riittävästi havainnoida. Turvallisuus saatetaan ehkä vain laiskuudesta laiminlyödä: ei käytetä valjaita tai nostimia ei tarkasteta. Eli toimitaan yleisesti ottaen varomattomasti ja työtä ei riittävästi suunnitella. Vaikka nostin valvookin useita asioita itse, on käyttäjän v ... Lue lisää »

Lisää blogi-kirjoituksia »